Naujienos

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotojos, Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos XVI suvažiavime

Mieli bendražygiai, konservatoriai, krikščionys demokratai, tautininkai, politiniai kaliniai ir tremtiniai,

 

Krikščioniška išmintis teigia, kad Dievulis myli tą, kam užkrauna kryželį.

Iš šios išminties sektų, kad mes esame tikrai mylimi: antrą kartą Tėvynės sąjunga valdžioje ir antrą kartą mums tenka sunkus išbandymas - atlaikyti ir prisiimti atsakomybę už ypatingas iš išorės atėjusias ekonomines krizes.

Tiesa, 1999 metais krizė iš Rusijos atėjo antroje kadencijos pusėje, o šįkart pasaulinė krizė mus pasitiko nuo pat pirmos išrinkimo dienos.

 

Tačiau tik rimtuose išbandymuose ir gimsta tikroji branda.

Ministras Pirmininkas jau kalbėjo kaip mums sekasi įveikti sunkmetį, kokios svarbiausios reformos per dvejus metus nuveiktos ir kas dar laukia priešaky, tad man belieka tik padėkoti Jums ir visiems Lietuvos piliečiams, atlaikiusiems tas skausmingas priemones, padėjusias išvengti dar gilesnės valstybės krizės, ir atsiprašyti už padarytas klaidas. Ačiū visiems.

 

Savo kalboje noriu ypatingai pažymėti, kad be ekonominės krizės ir tuščio biudžeto dar paveldėjome kitą, dar sunkesnį palikimą – masinę emigraciją, piliečių netikėjimą valstybės teisingumu, valdžios įstaigų veiklos neskaidrumą ir suvešėjusią korupciją.

 

Iš šiandien vyraujančių nuotaikų galime spręsti, kad po dvejų mūsų buvimo valdžioje metų visuomenė aiškiau nepajuto gyvenanti teisingesnėje valstybėje, tačiau pastangų keisti esamą situaciją padėta tikrai nemažai ir norėčiau jas priminti. Jau priimta, šiuo metu svarstoma ar baigiama ruošti ne viena dešimtis teisės aktų, reikalingų kovoje su korupcija, šešėline ekonomika ar kita neskaidria veikla. Taip pat Seimui pritarus Prezidentė paskyrė naują kariuomenės vadą, naują Valstybės saugumo departamento vadovą, naują Generalinį prokurorą; Prezidentės teikimu Seimas paskyrė naują Valstybės kontrolierių, naują Aukščiausiojo Teismo pirmininką. Taip pat pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas, Finansinių nusikaltimų tarnybos vadovas, pasikeitė Muitinės departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovai.

 

Taigi, permainų svarbiausiose ir aukščiausiose teisėsaugos ir teisėtvarkos struktūrose bei teisės aktuose tikrai daug, tad belieka tikėtis, kad per kitus dvejus metus šias permainas teisėsaugos srityje labai konkrečiai pajus ir dauguma Lietuvos piliečių.

 

Galime džiaugtis, kad šiemet pirmą kartą Lietuva antikorupcijos indekse pasiekė 5 balus – t.y. ribą, nuo kurios valstybė laikoma pajėgi suvaldyti korupciją.

 

Tačiau suprantame, kad to yra per mažai, kad vien įstatymų ar vadovaujančių pareigūnų pakeitimas negali iš esmės pakeisti per dešimtmečius susiformavusių neskaidrių santykių, klaninių struktūrų susiliejimo ar nuo okupacijos laikų paveldėtų kyšininkavimo, mokesčių slėpimo ir kitokių valstybę žlugdančių įpročių.

 

Siekiant rimto persilaužymo šiose srityse reikalinga pastovi rimta pilietinė ir parlamentinė kontrolė.

 

Apie tai kalbėjome aštuonerius metus būdami opozicijoje, kritikuodami buvusių Vyriausybių ar teisėsaugos institucijų darbą, savo rinkimų programoje žadėdami, kad būsime ypatingai atskaitinga valdžia, kad mūsų Vyriausybė ir atskiros ministerijos kiekvienų metų pabaigoje teiks visiems Lietuvos piliečiams viešas ataskaitas, kad mūsų valdžiai „bus svarbu ne tik ekonomika, bet ir tokios pamatinės vertybės kaip šeima, bendruomenė, solidarumas, stipri valstybė ir teisingumas“.

 

Tačiau viena yra kalbėti būnant opozicijoje ir kas kita realiai įgyvendinti jau esant valdžioje. Ypač tuomet, kai Vyriausybė yra ne vienos Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų, bet koalicinė – iš 4 partijų.

 

Kaip kasmet atsiskaityti už ministerijas, kurioms vadovauja ne Tėvynės sąjungos ministrai?


Kaip Seimo nariams iš Tėvynės sąjungos frakcijos vykdyti parlamentinę Vyriausybės kontrolę (o būtent to iš mūsų reikalauja svarbiausias visų piliečių tarpusavio susitarimas – Konstitucija), kai Vyriausybėje yra tavo bendrapartiečiai?


Ar išvis galima savo bendrapartiečiams ar koalicijos partneriams viešai sakyti pastabas, ir kaip tą daryti, kad neišardytume savos vienybės?

 

Reikia pripažinti, kad mūsų jauna demokratija neturi aiškių atsakymų ir gilesnių tokio  valstybės valdymo tradicijų, tad ir čia mums tenka mokytis iš savo klaidų ir kurti naujas tradicijas.

 

Juk sutikime, kad dvi Seimo kadencijas, kai didžiausių valdančių partijų pirmininkai išeidavo dirbti į Vyriausybę, svarbiausi sprendimai būdavo priimami nebe Seime, o Ministrų kabinete, realiai mūsų valstybė buvo tapusi ne parlamentine, o vyriausybine, taip iš dalies pažeidžiant Konstitucijoje numatytus institucijų atskaitomybės principus ir atsisakant realios parlamentinės kontrolės.

 

Turbūt logiška, kad iš inercijos ir mes, Tėvynės sąjunga, pasidavėme tai iškreiptai naujai politinei madai, Seimo vadovo postą iškeisdami į ministrų vietas ir atiduodami politinės patirties neturintiems savo jauniesiems kolegoms. Tokį Seimo, kaip institucijos, nuvertinimą laikyčiau viena iš rimtesnių mūsų politinių klaidų atėjus į valdžią.

 

Šią sudėtingą dilemą - tarp konstitucinės pareigos – parlamentinės kontrolės ir partijos vieningos pozicijos - akcentuoju norėdama savo partijos bendražygiams paaiškinti, kodėl kartais viešoje erdvėje jiems tenka išgirsti skirtingas tų pačių partiečių - Ministro Pirmininko ir Seimo Pirmininkės nuomones, ar kartais kritiškas TS narių Seime pastabas savo Vyriausybei ir ministrams.

 

Suprantu, kad tai atrodo neįprasta ir kai ką net piktina, sutinku ir su nuomone, kad tai rodo, jog dėl įvairių priežasčių labai trūksta pokalbių ir gilesnių diskusijų partijos ar koalicijos viduje. Kita vertus, turime išmokti pripažinti ir tai, kad ne visuomet Ministrų kabineto ir Seimo nariams pavyksta sutarti dėl labai svarbių visiems piliečiams sprendimų, kaip kad dėl daugiabučių namų renovavimo, valstybės turto valdymo būdų, vieno ar kito valstybės pareigūno veiklos, todėl tokiais atvejais neišvengiamos ir skirtingos nuomonės.

 

Ir tuomet viešoje erdvėje jau turime kalbėti pirmiausia ne kaip Tėvynės sąjungos nariai, bet kaip visiems Lietuvos piliečiams tarnaujantys pareigūnai, kaip visų piliečių atstovai, davę konstitucinę priesaiką būti vienodai teisingi visiems.

 

Todėl tokį pareigų ir nuomonių išsiskyrimą nevadinčiau nei partijos skylimu, nei konkurencine kova ar tuo labiau savinieka ar saviplaka. Tai tiesiog mūsų  besiplečiančios demokratijos išraiška, realus Konstitucijoje įtvirtinto valdžių pasidalijimo ir atskaitomybės bei parlamentinės kontrolės įgyvendinimas.

 

Tai mūsų rinkimų pažadų ir siekų įgyvendinimas, todėl šią politinę tradiciją mes privalome visokeriopai stiprinti, mokydamiesi iš savo klaidų  turime rasti  visoms valstybės grandims ir valdančioms partijoms optimalų balansą.

 

Įtvirtindami daugiau demokratijos ir daugiau atskaitomybės tarp valdžių grandžių, demokratėsime ir mes patys, demokratiškesnė taps ir pati Tėvynės sąjunga.

 

Gerbiami bendražygiai,

 

Be partijos vidinės demokratijos ir idėjų konkurencijos plėtojimo ir savo vidaus struktūrų atgaivinimo, artimiausiu metu mūsų laukia dar viena svarbi problema – tapatybės problema, su kuria  šiandien visoje post-modernėjančioje Europoje susiduria visa konservatyvi, krikščioniškoji ir tautinė politinė stovykla.

 

Tradicinės bendruomenės sąvokos prasmės nykimas, šeimos koncepcijos kaita, didėjantis individualizmas tapo postmodernios epochos simboliais. Socialinių šaknų netekimas kelia susvetimėjimo ir izoliacijos jausmą, augantis multikultūralizmas ir tradicinių vertybių bei vaidmenų kaita – nestabilumo būseną. Postmodernistiniai visuomenės pokyčiai išprovokavo dvi priešingas reakcijas: saviraiškos siekį, kurį propaguoja  naujoji kairė ir tradicinio bendruomeniškumo siekius, kuriuos privalo ginti politinė dešinė.

 

Mes, konservatyvią, krikščionišką ir tautinę ideologiją išpažįstanti partija, turime nebijoti atvirai analizuoti ir vertinti svarbiausius šių laikų mūsų ideologijai iššūkius: masinę emigraciją, vis didėjantį atotrūkį tarp žmogaus teisių ir pareigų, individo seksualinės raiškos iškėlimą virš tradicinės šeimos ir krikščioniškų  vertybių, bei suvokti, kad tiek visoje Europoje, tiek Lietuvoje, šie klausimai ateityje tik aštrės, o tradicines vertybes ginantys piliečiai radikalės. Todėl TS-LKD tenka svarbi pareiga aukščiausiu lygiu principingai ir solidžiai ginti pamatines TS-LKD vertybes, nes tik taip galima  laiku stabdyti pavojingas politines, rasines  ir kitokias visuomenines įtampas ir tikėtis, kad jos vertybes išpažįstantys piliečiai neatiduos savo balsų radikalesnėms politinėms jėgoms.

 

Mes, konservatoriai, krikščionys demokratai ir tautininkai, skiriamės nuo šiandieninių liberalų ir naujųjų kairiųjų tuo, kad aiškiai pabrėžiame: teisė neatsiejama nuo pareigos, asmens saviraiška bei laisvė negali būti aukščiau bendruomenės, jos šimtamečių tradicijų, taisyklių ir ribojimų, kuriais siekiama kitoms kartoms išsaugoti bendruomenės ir valstybės paprotinę teisę, kalbą, moralę, aplinką, gamtą, istoriją ir paveldą.

 

Mes manome, kad brandi ir stabili visuomenė galima tik tuomet, jei joje galioja sutartis ir bendrystė tarp praeities, dabarties ir ateities, tarp gyvųjų, mirusiųjų ir dar negimusių. Mes manome, kad tokia politika, tikrosiomis krikščioniškosiomis vertybėmis pagrįsta politika yra pajėgi sugrąžinti savo tautos pasididžiavimą ir pasitikėjimą savo valstybe.

 

Tik tikėjimas, susitelkimas padės eiti į priekį, įgyvendinti tikrosiomis krikščioniškomis vertybėmis pagrįstą politiką, prisiimti atsakomybę už tolesnį Lietuvos vystymąsi ir pilnavertę ateitį. 

 

Irena Degutienė
Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

2010 lapkričio 20
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Balandis
PATKPŠS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
© 2018. Visos teisės saugomos