Naujienos

Seimo Pirmininkė prašo Premjero, kad Vyriausybės parengti įstatymų projektai būtų teikiami Parlamentui su šių teisės aktų antikorupciniu vertinimu ir nurodant jų rengėjus

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė šiandien kreipėsi į Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių su prašymu, kad Vyriausybės parengti įstatymų projektai būtų teikiami parlamentui kartu su antikorupciniu šių teisės aktų vertinimu, o taip pat juose būtų įvardinami šių projektų autoriai.

 

„Apibendrinus praėjusios Seimo sesijos darbus ir ruošiantis artėjančiai Seimo rudens sesijai pasitarimuose su Seimo komitetų pirmininkais buvo įvardinta keletas problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos visuose valdžios lygmenyse“, - rašte Ministrui Pirmininkui rašo Seimo Pirmininkė.

 

I.Degutienės nuomone, per Seimo pavasario sesiją išryškėjo pernelyg lankstus teisės aktų projektų rengėjų požiūris į Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio reikalavimus dėl tam tikrus visuomeninius santykius reglamentuosiančių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo.

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnis numato 18 sričių, kai teisės akto projekto rengėjas turi atlikti teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą. Tokį vertinimą būtina atlikti, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su valstybės ar savivaldybių turto patikėjimo teisės perleidimu, valstybės ar savivaldybių turto nuosavybės ar valdymo teisės perleidimu privatiems asmenims; valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims; subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ar savivaldybių biudžetų; Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu; prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ar koncesijos suteikimu; pilietybės teikimu išimties tvarka; konkursų eiti asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigas organizavimu, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu; asmenų ar daiktų registravimu viešuose registruose; vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų technologinės apsaugos priemonių nustatymu, leidyba bei technologinės apsaugos lygiui ir grupei priskirtų vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamyba; išimtų iš apyvartos ar ribotai esančių apyvartoje daiktų gamyba, laikymu ir prekyba; prekių ar paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu; produktų saugos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu; licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai vykdyti reikalingas valstybės ar savivaldybės institucijų leidimas, subjektų kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu; akcizais apmokestinamų prekių gamyba, saugojimu, naudojimu, įsigijimu ir prekyba; teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis; žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba; farmacija ir medicina; kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

 

Parlamento vadovė taip pat atkreipia dėmesį, kad Seimo komitetai neretai susiduria su praktine problema, kai iš Vyriausybės Seimui pateikiami nekokybiškai parengti teisės aktų projektai. Dažniausiai tokius projektus komitetai stengiasi tobulinti patys, užuot grąžinę netobulą teisės akto projektą iniciatoriams tobulinti.

 

„Siekiant geresnės teisės aktų projektų rengimo kokybės labai svarbu, kad kiekvienu atveju, kai teisės akto projektas teikiamas Seimui, būtų nurodyti tiesioginio teisės akto projekto rengėjo pareigos, vardas, pavardė bei kontaktai“, - rašo Seimo Pirmininkė.

 

I.Degutienė paprašė Premjero imtis administracinių priemonių teisės aktų projektų rengimo kokybei gerinti, priminti teisės aktų projektų rengėjams jų asmeninę atsakomybę už teisės akto projekto kokybę bei užtikrinti, kad rengiamiems teisės aktų projektams, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, įtvirtintus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, visais atvejais būtų atliktas antikorupcinis vertinimas.

 

Seimo Pirmininkės sekretoriatas

2010 rugsėjo 06
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Gegužė
PATKPŠS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
© 2018. Visos teisės saugomos