Naujienų prekyba. Prekybos naujienos - Page 2 of 2 - Eoltas

Prekybos ir pramogų naujienos Vilniuje | OZAS

Kviečiame jus susipažinti su "EuroCommerce" pateiktais pasiūlymais. Žemiau pateiktuose pasiūlymuose aptariama 1 būtinos trumpalaikės priemonės; 2 bendrosios rinkos atkūrimo ir stiprinimo svarba; 3 parama investicijoms; 4 ES paramos politika, orientuota į atsigavimą ir augimą. Trumpalaikės priemonės 1 veiksmas: Įgalinti šalių narių informacijos keitimąsi apie apribojimų sušvelninimą.

Panevėžyje stabdoma prekyba iš laikinųjų įrenginių ar automobilių

Parduotuvių veiklos atnaujinimas ir atsakingas judėjimo apribojimų panaikinimas yra pagrindinis prioritetas. Šalims narėms svarbu įvertinti, kada saugu švelninti karantino sąlygas ir atverti sienas. Komisija turėtų padėti šalims keistis informacija kaip užsidirbti 10 eurų internete gerosios praktikos pavyzdžiais.

naujienų prekyba

Tiekimo grandinė remiasi naujienų prekyba bendrą ES rinką, todėl reikia koordinuoti šalių narių veiksmus. Jei įmanoma, Komisija turėtų naujienų prekyba bendrą ES požiūrį į darbuotojų ir klientų sveikatos apsaugą. Mažmenininkams ir didmenininkams reikia papildomų apsaugos priemonių darbuotojų ir klientų apsaugai.

Komisija turėtų netaikyti muitų ir PVM apsaugos priemonėms, pavyzdžiui- kaukėms. Teikti paramą šalims narėms užtikrinant ekonomikos finansavimą- bent jau iki m. ES ir šalių narių parama skirta verslui bei individualioms pajamoms išlaikyti. ES turėtų padėti šalims narėms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais ir padėti finansuoti nacionalinės paramos priemones. Atkurti ir sustiprinti bendrąją rinką Krizė dar kartą parodė bendrosios rinkos svarbą.

naujienų prekyba

Europos šalių įmonės vis dar kenčia suvaržymus ir kliūtis. Todėl Covid- 19 keliamiems iššūkiams pasitraukus, gyvybiškai svarbu bendrąją rinką išnaudoti, kaip varomąją naujienų prekyba ekonomikos augimui ir atsigavimui. Krizės metu šalys dar labiau remia vietinę produkciją.

INVESTAVIMAS// IMPACT INVESTING ARBA POKYČIO INVESTAVIMAS

Tad šalys narės naujienų prekyba reikalauti Europos solidarumo, kai iš kitos pusės uždaro savo rinkas kitoms Europos bendrovėms ir produktams. Būtina pašalinti šias priemones nesuderintas su bendrąja rinka, nes kitu atveju praėjus krizei jos bus ir toliau taikomos. Tokios pramonės šakos kaip mažmeninė ir didmeninė prekyba yra vienodai svarbios gamybos pramonei ir ES, realizuojančiai savo galimybes veikti lygiomis sąlygomis su JAV ar Kinija, kurios savo dideles vidaus rinkas naudoja kaip trampliną konkuruoti pasauliniu mastu.

Griežtinkite pranešimus dėl nacionalinių taisyklių, taikomų gamininiams ir paslaugoms. Pradėkite procedūras, kartu su valstybėmis narėmis pašalinkite visas esamas nepagrįstas nacionalines kliūtis. Peržiūrėkite Komisijos skundų nagrinėjimo procedūras, veikite greičiau ir palikite mažiau vietos politiniams ginčams. Dėti daugiau pastangų užtikrinant, kad šalys narės įgyvendintų konkrečias joms skirtas rekomendacijas.

Prekybos naujienos

Sujunkite mažmeninės rinkos ribojimo indeksą ir bendrosios rinkos rezultatų suvestinę, kad paskatintumėte pokyčius pasitelkdami kolegų spaudimą. Sukurti ir viešinti kiekvienos šalies reitingą bendrosios rinkos ir teisinės valstybės  srityse, naudokitės šiais pavyzdžiais: Pasaulio paveldo naujienų prekyba laisvės indeksas, JTVP vystymo programos indeksas.

Laikykitės holistinio požiūrio, padėdami miestams ir bendruomenėms išlikti tvariems ir gyvybingiems, teikti finansavimą žr. ES investicinė parama ekonomikos atsigavimui ir būsimam augimui Dėl pandemijos iškeltų iššūkių nukentėjusiai ekonomikai, be bendrosios rinkos naudojimo, kaip augimo priemonės prireiks ir likvidumo, bei tikslinio finansavimo.

Kaip tiesioginė sąsaja tarp vartotojų ir likusios tiekimo grandinės, spartus mažmenininkų ir didmenininkų atsigavimas gali padėti atkurti sveiką vartojimo lygį. Tačiau norėdami investuoti ir būti konkurencingi būsimoje aplinkoje jie neišsivers be finansinės pagalbos. Krizės metu vartotojai daug daugiau prekių užsisakė internetu ir bus linkę tai daryti po visko.

Trūkstant naujienų prekyba akcijų rinkoje išlieka apmirusi

Mums reikia skatinti investuoti į skaitmeninę infrastruktūrą, įgūdžius, automatizavimą ir inovacijas. Manome, kad 40 proc. ES paramos investicijoms į mūsų ekosistemą turėtų būti skiriama spartinti skaitmenizaciją, kad būtų sukurta tvirta daugiakanalė aplinką Europos mažmenininkams ir didmenininkams. Tai turėtų apimti tiesiogines dotacijas SVV, turinčiam fizines parduotuves, kad būtų galimybės perkelti verslą į internetinę prekybą ir taip palaikyti gyvybiškai svarbią vietos bendruomenių infrastruktūrą.

Reikės, kad mūsų sektorius reaguotų į šias investicijas: pastatų renovacija siekiant efektyvaus energijos naujienų prekyba, tvari logistika; įrenginiai remontui. Reikia skatinti greitesnį perėjimą prie žiedinių produktų ir procesų bei kurti naujoves tvariems produktams ir procesams.

naujienų prekyba

Manome, kad 20 proc. ES paramos investicijoms į mažmeninę ir didmeninę ekosistemas turėtų būti skiriama paspartinti perėjimą prie  tvarumo. Padėkite įmonėms pakeisti savo verslo modelį ir pereiti prie skaitmeninio; Remti kaimo ir miesto centrų atsigavimo priemones. Parduotuvės, kavinės, restoranai, paštas, geležinkelio stotis ir mokyklos yra būtinos miesto ir kaimo bendruomenių išgyvenimui.

Category: Didmeninės prekybos naujienos

Jie yra labai svarbūs sprendžiant nelygybės ir skurdo problemas naujienų prekyba išvengiant populizmo. Turėtų būti teikiama parama, padedanti sektoriui pritaikyti savo parduotuves prie būtinų saugos priemonių ateityje.

naujienų prekyba

Šiuo metu nėra jokios veiksmingos priemonės atgrasančios nuo ES teisės aktų nesilaikymo. ES turėtų naudoti rezultatų suvestinę, kad įvertintų atitiktį keliamų reikalavimų įgyvendinimo ir naudotų tai, kad sukurtų graduotą skalę finansavimui.

ES politika, skirta pagreitinti atsigavimą Aukščiau išvardintoms atkūrimo priemonėms, jei jos bus sėkmingos, reikės tvirto politinio pagrindo.

naujienų prekyba

Norint pagrįsti ankstesnes rekomendacijas, reikės atlikti žemiau nurodytus veiksmus. Konkurencijos taisyklės turėtų sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems žaidėjams - dideliems ir mažiems, prisijungusiems ir neprisijungusiems, gamintojams ir mažmenininkams. Naudodamiesi tarptautinio pašto nuolaidomis jie beveik nieko nemoka už prekių pristatymą ES vartotojams.

Be augančio vartotojų ir reguliavimo institucijų poreikio, svarbu siūlyti tvaresnes alternatyvas, žiedinė ekonomika yra galimybė pergalvoti savo produktų gamybos, pardavimo, naudojimo ir išmetimo būdus.

Ignitis grupe 1.875% 10Y green

Suderinti kriterijus, pagal kuriuos negalimos atliekos ir ES vieno langelio principą, skirtą išplėstinei gamintojo atsakomybei. Reglamentas turi skatinti perdirbtų medžiagų įsisavinimą naujuose produktuose ir suteikti naujienų prekyba informaciją, kurios jiems reikia norint priimti tvarų pasirinkimą, neperkraunant jų nereikalinga informacija. Artėjančioje nefinansinės atskaitomybės direktyvos peržiūroje mažmenininkai ir didmenininkai, kurie yra paskutiniai tiekimo grandinės dalyviai, neturėtų būti naujienų prekyba atskaitomybės įpareigojimais dėl informacijos teikimo, kurios jie neturi.

Be to, vaidmenį turi atlikti ir viešasis sektorius, pavyzdžiui, skatindamas tvarių produktų paklausą vykdant ekologiškus viešuosius pirkimus. Stiprūs Europos mažmenininkai konkurencingoje rinkoje yra geriausia garantija vartotojams siūlant produktus, įskaitant ir vietinius produktus, už prieinamą kainą. Tačiau daugelis stengiasi - patirdami stiprų konkurencinį didžiausią uždarbį internete be investicijų ir mažą pelną - pritaikyti savo verslo modelį išlikimui.

Valstybių narių raginimas daryti tą patį siekiant pašalinti spaudimą įmonėms, kurių išlikimas šiuo metu yra pusiausvyroje.

Secondary Menu

Krizė parodė, kad priemones galima supaprastinti nepažeidžiant saugos ar kokybės standartų. Kitas svarbus greito atsigavimo po nuosmukio ES variklis bus grįžimas į laisvą tarptautinę prekybą.

Protekcionizmas auga. Virusas suteikė šalims priežasčių nustatyti nesusijusius eksporto ir importo apribojimus. ES turėtų duoti aiškų signalą, kaip pašalinti šias kliūtis. Aiškiai įspėti tas šalis, kurios siekia pakenkti globalios prekybos aplinkai. Jasinskio g.

Taip pat žiūrėkite