Pasirinkimo teisė

6.27 straipsnis. Pasirinkimo teise

Straipsniai - Pagonybės ir krikščionybės sankirta Šeštadienis, 03 Spalis Žmogus sava prigimtimi jau yra laisvas, o sulaukus XXIa.

pasirinkimo teisė

Kažkodėl mūsuose tos tolerancijos žmogaus pasirinkimui vietos kaip ir nelieka. Dažnas palydi murmėdamas gatve šūkalojančius ir būgnus mušančius krišnaitus. Kaip gi taip? Juk tai ne tradiciniai katalikai!

Bylos 6. Pasirinkimo teisė 1.

O katalikai tai jau tradiciniai? Galiausiai kaip ilgai tas tikėjimas primestas gyvuoja mūsų žemėse? Kokia gi tada tradicija?

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Bet ne į tai norėjau dėmesį atkreipti, o pasakyti, kad visi turi pasirinkimo teisę. Kažkodėl krikščionišką tikėjimą norintys išpažinti pasirinkimo teisė išpažįstantys žmonės turi ne tik savo bendrijas, bet ir maldos namus vadinamus bažnyčiomis, pagaliau pravoslavai ir net tikėjimo žodžio pakraipos žmonės, neskaitant mormonų bei kitų atmainų, turi savo susibūrimui skirtas vietas, o štai tikrai tradicinį pasirinkimo teisė išpažįstantys Baltai Pagonys savo vietos susibūrimams taip ir neturi.

Kreipiantis į valdžios vyrus buvo pasiūlyta eit į miškus ant kalnų ir atlikinėt tas savo apeigas. Taip jau taip, jei pas mus būtų tropinis klimatas, nebūtų žiemos periodo, o galiausiai jei nepretenduotų senasis tikėjimas ir jį išpažįstantys kaip į tradicinį.

Pasirinkimo teisė

Gal ne tai būtų blogiausia,  tačiau pažvelgt į šią problemą norėčiau plačiau. Visų pirma intenete apstu įvairių pakraipų religinių bendruomenių sektų portalų su galimybe žmogui rasti prieglobstį jų apsupty.

Jie tik ir laukia dvasiškai nusivylusių ir gyvenimo negandos prispaustų žmonių, kad kaip mat įpinti į savo pinkles. Mes, Baltai, išpažįstantys senajį savo tikėjimą, taip ir neturime savo vietos susirinkimams, o juk prisiminkime savo senųjų kunigaikščių didžiadvasiškumą kai šalia pagoniško tikėjimo jie leido gyvuoti ir kitiems tikėjimams ir ne tik leido, bet ir maldos namus pastatė.

In taking measures on employment and decent work in response to crisis situations arising from conflicts and disasters, and with a view to prevention, Members should take into account the following: a the promotion of full, productive, freely chosen employment and decent work which are vital to promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience; b the need to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work, other human rights and other relevant international labour standards, and to take into account other international instruments and documents, as appropriate and applicable; [ Member States may set a maximum pasirinkimo teisė of hours or of days for the activity of teaching.

O dabar? Dabar  tai tarsi svetima ir greičiau norima žydams grąžinti jų namus, suteikti kitiems tikėjimą išpažįstantiems, tačiau savajį prigimtinį tikėjimą kažkodėl atmetame ir paminame. Ir visgi ne tik tai yra baisu, baisu, kad žmogus iš esmės neturi pasirinkimo teisės.

Niekam nėra nuostabu, kad ilgą laiką mūsų protėviai išeidami anapilin pasirinkimo teisė buvo deginami kremuojami. Dabar dažnas grįžta prie šios tradicijos,  pasirinkdamas būti sudegintu.

Teisė į pasirinkimą, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

Gal tai lemia žmogaus norai, gal tai lemia žmogaus prigimtiniai įsitikinimai, tačiau ir tai  ignoruodama mūsų valstybė nesuteikia tokios galimybės savo piliečiams, tad mirusiųjų giminaičiai apsunkinami tesėti išėjusių anapilin priesakus, turi belstis svetur, kad ten būtų kremuojami palaikai. O kodėl to nedaroma Lietuvoje, kodėl svetur paliekami pinigai? Juk šios dienos bažnyčia priima ir šventina pastatytą urną ir net tam didžiajam tikėjimo sambūriui kaip krikščionybei tai nėra pasirinkimo teisė.

Deja ,čia reiktu gal pliekti pasirinkimo teisė valstybės neveiklius funkcionierius, tačiau jei jau norėjau pakalbėt apie pasirinkimą tai apie jį ir kalbu. Vėl norėčiau grįžti prie žmonių, išpažįstančių senąjį tikėjimą Pagonybę. Kur gi jiems pagal senus papročius pasilaidoti, išlydėti velionį anapilin?

Žinoma, čia gal kas pasakys, kad tam yra kokie laidojimo biurai ar pan. Kažkas tai pasakys. Kur taip vadinama tolerancija kitiems tikėjimams ir juolab mūsų senajam tikėjimui? Manau turi teisę tie žmonės turėt savo namus, o galiausia būt palaidoti ir tokiom apeigom, kurias jie pasirenka ir kurios jiems pasirinkimo teisė brangios.

6.27 straipsnis. Pasirinkimo teise

Gal pasirinkimo teisė nori ir ne kapines šalia tradicinės bažnyčios rinktis, o tiesiog jo noras būtų būt palaidotas po pasodintu ąžuoliuku tačiau tokia galimybė iš žmogaus yra atimama. Visame pasaulyje yra gerbiama mirusiojo valia ir pasirinkimas, o štai pas mus atvirkščiai. Arba primetama jam be pasirinkimo galimybės ir be alternatyvų tik vienas pasirinkimas, kaip ir vaikai mokyklose mokomi arba tikybos arba etikos, tačiau niekur nerasi, kad būtų mokoma senojo tikėjimo išminties ir grožio suteikiant jam pasirinkimo galimybę.

Vadinasi, jei neesi krikščioniško pasaulio atstovas, esi svetimas ir tada jau bedievis, tačiau dvasingumo manau tikrai daugiau už tuos krikščionis turi mormonai, krišnaitai jau nekalbant apie mūsų pagonių dvasingumą jų dievybės suvokimą.

Aišku, ne mums teisti ar smerkti.

pasirinkimo teisė

Mes tik norim turėti savo namus susibūrimams, norim teisės pasirinkti. Lietuvis išpažįstantis senajį savo tikėjimą.

pasirinkimo teisė

Taip pat žiūrėkite