Naujienos

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės kalba, pasakyta Demokratijų Bendrijos parlamentinio forumo steigiamajame susitikime

Jūsų Ekscelencijos Parlamentų vadovai,
Gerbiamieji Demokratijų Bendrijos parlamentinio forumo dalyviai,

Džiugiu matyti taip gausiai čia Jus susirinkusius būtent čia, Lietuvos Seimo Konstitucijos salėje. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktis šiais metais sutampa su mūsų šalies pirmininkavimu Demokratijų Bendrijai, vienijančiai daugiau nei šimtą demokratinių šalių. Tikiu, kad tai – gražus, simboliškas ir neatsitiktinis sutapimas. Ir kad dvasia, lydėjusi mūsų kovas už laisvę ir nepriklausomybę, ras savąją vietą ir bus tęsiama Demokratijų Bendrijos veikloje, o ją savo ruožtu sustiprins šiandien Lietuvoje steigiamas Demokratijų Bendrijos parlamentinis forumas.

Deja, šiandienos pasaulyje vyksta akivaizdi „demokratijos recesija“: demokratinių šalių balsas tarptautinėse organizacijose silpnėja, autoritarinės šalys propaguoja savo politinio, ekonominio ir socialinio modelio privalumus. Tai ypač akivaizdu globalinės ekonomikos ir finansų krizės kontekste, kai minėtų šalių taikomos protekcionistinės priemonės žlugdo rinkos ekonomikos ir tarpusavio priklausomybės principus, o tarptautinė finansinė parama išnaudojama nedemokratinių politinių režimų gyvybingumui palaikyti.

Terpę tokiems nepalankiems procesams kuria ir besikeičianti tarptautinė aplinka, o labiausiai – stiprėjančios vadinamosios Realpolitik tendencijos. Vis labiau įsivyraujanti „sugyvenimo“ su nedemokratiniais politiniais režimais politika, kartkartėmis išryškėjantys didžiųjų valstybių vykdomi geopolitiniai mainai ir įtakos sferų perskirstymai prisideda prie demokratijos plėtros „įšaldymo“ ir net prie autoritarinių tendencijų įteisinimo šalių viduje.

Demokratijų Bendrijos pareiga – ieškoti priemonių jei ne pakeisti, tai bent jau sušvelninti šiuos neigiamus procesus. Juk ši organizacija – tai unikali struktūra, demokratijos plėtrai apjungianti tiek vyriausybių, tiek nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas. Parlamentinio dėmens įsteigimas, demokratijos plėtros klausimų įtraukimas į valstybių parlamentų ir politinių partijų darbotvarkes turėtų dar labiau sustiprinti Bendrijos potencialą.

Remdamiesi savo žiniomis, patirtimi ir tikėjimu demokratijos idealais, parlamentinio forumo nariai galėtų aktyviai įsitraukti į įvairius projektus, kurių paskirtis – stiprinti demokratines institucijas ir normas. Parlamentarai turėtų dalytis patirtimi tiek tarpusavyje, tiek su naujųjų demokratijų parlamentarais, tiek su demokratinėmis jėgomis autoritarinėse šalyse.

Vienas iš šio forumo tikslų būtų stiprinti parlamento, kaip vienos svarbiausių valstybės institucijų, vaidmenį, užtikrinant demokratinį valstybės valdymą. Šiuo tikslu forumo nariai turėtų ne tik skatinti laisvus ir demokratiškus rinkimus, bet ir prisidėti prie įvairių parlamentinės veiklos tobulinimo iniciatyvų ir projektų.

Labai svarbu, kad Demokratijų Bendrija atliktų koordinavimo funkciją bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais ir Europos Parlamentu, idant įvairių valstybių veiksmai demokratijos stiprinimo srityje ne dubliuotų, o papildytų vienas kitą. Šiame veiklos bare itin svarbus vaidmuo tenka Europos Sąjungai. Europos Sąjunga – tai socioekonominis „magnetas“, traukiantis kaimynines valstybes, nepriklausomai nuo jų demokratijos lygio, ir tai būtina išnaudoti. Demokratija turi būti integralus Europos Sąjungos užsienio politikos elementas.

Beje, demokratijos plėtros iniciatyva – tai ne tik politinės investicijos į naujųjų demokratijų ar opozicinių jėgų lyderius autoritarinėse šalyse. Demokratizacija dažnai yra tiesiogiai susijusi su socioekonomine raida, o nesant pakankamos socioekonominės gerovės demokratijos plėtra susiduria su sunkumais. Privalome tai suprasti.

Tad jeigu Europos Sąjunga nori daugiau demokratijos savo kaimynystėje, ji privalo kiek įmanoma atverti savo vidaus rinką, rengti laisvos prekybos sutartis, kurios atspindi ne tik turtingųjų Europos Sąjungos šalių, bet besivystančių kaimyninių valstybių interesus.

Siekdama pabrėžti savo socialinio ir ekonominio modelio privalumus, Europos Sąjunga turėtų liberalizuoti vizų režimą kaimyninėms šalims. Nereikėtų pamiršti ir Europos Sąjungos plėtros politikos. Juk narystės Europos Sąjungoje perspektyva – labiausiai kaimynines šalis reformuotis skatinanti priemonė. Aišku, tai turi būti daroma išlaikant sąlygiškumo principą, o Europos Sąjungos siūlomos paskatos turi būti aiškiai susietos su reikalavimais reformuoti politines sistemas, restruktūrizuoti ekonomiką ir artėti prie demokratinių standartų. Būtina išvengti situacijos, kai „strategiškai svarbios“ kaimyninės šalys gali laisvai dalyvauti Europos Sąjungos vidaus rinkos procesuose, bet neprisiimti jokių realių įsipareigojimų, nevykdyti politinių ir ekonominių reformų, artinančių prie demokratijos.

Gerbiamieji forumo dalyviai, linkiu gyvų ir įdomių diskusijų, nes temos dialogui šia tema iš tiesų neišsemiamos. Pirmasis mano pasiūlymas šiame dialoge – kad tokio pobūdžio renginiai taptų tradiciniais. Labai norėčiau, kad Lietuvos Seimas Kovo 11-osios proga tokio pobūdžio parlamentinius forumus organizuotų kiekvienais metais. Aš manau, kad šis forumas yra pirmas, bet ne paskutinis. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės ir ačiū Jums už dėmesį.

Ačiū Jums už dėmesį.

Irena Degutienė
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

 

2010 kovo 12
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Liepa
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
© 2020. Visos teisės saugomos