Naujienos

Seimo Pirmininkė I. Degutienė: „Be Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, be jos keliamų vertybių ir jos sutelkto žmonių rato tautinis atgimimas būtų buvęs kitoks“

Šiandien Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pasveikino konferencijos, skirtos Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidybos pradžios 40-osioms metinėms, dalyvius – Kronikos leidėjus, platintojus, bendradarbius.

 

Pradėdama renginį Seimo Pirmininkė pasidžiaugė, kad mūsų tautinė, kultūrinė, religinė atmintis yra brangi daugeliui žmonių, o pamatinės vertybės metams bėgant nedingsta. I. Degutienės teigimu, šiandien labai sunku, o gal ir neįmanoma jaunajai kartai papasakoti apie tą slogią atmosferą, persmelkusią visas mūsų gyvenimo sritis: į vis gilesnę stagnaciją grimztančią sovietų šalies vadovybę, visagalį saugumą, kuris buvo pasiryžęs kontroliuoti ir paveikti kiekvieną žmogų ir kurio trumpinys KGB buvo žinomas visame pasaulyje. „Šiandien sunku patikėti, kad štai tokioje blogio imperijoje atsirado grupė drąsių žmonių, kurie ėmėsi leisti ir skleisti tiesos žodį, kurie ėmėsi leisti ir platinti Kroniką“, – sakė Seimo Pirmininkė.

 

Parlamento vadovės teigimu, Kronika tapo reiškiniu, budinčiu visuomenėje, judinančiu ir jaudinančiu orumo nepraradusių žmonių sielas, mokančiu kantriai laukti ir tikėti Aukščiausiojo valia, teisingumu, istorine tiesa, šalia esančiu žmogumi – tai, kuo tikėjome ir į ką rėmėmės tautinio atgimimo metais, Kovo 11-ąją ir Sausio 13-ąją.

 

„Nereikia būti profesionaliu istoriku, kad suprastum: be Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, be jos keliamų vertybių ir jos sutelkto žmonių rato tautinis atgimimas būtų buvęs kitoks“, – sakė I. Degutienė, pabrėždama, kad Kronikos redaktoriai, platintojai, talkininkai gynė ne tik katalikų teises, bet ir kiekvieno žmogaus orumą ir laisvę. Pasak parlamento vadovės, savo darbais jie visiems laikams įėjo ne tik į Katalikų Bažnyčios istoriją, šie žmonės įėjo į Lietuvos istoriją.

 

Padėkojusi visiems, prisidėjusiems prie Kronikos leidybos, Seimo Pirmininkė sakė esanti tikra, kad buvo ir daug nežinomų, katalikiškai tylių ir kuklių Kronikos leidimo bei platinimo talkininkų, apie kuriuos ir šiandien žino tik artimiausiai bendravę žmonės. Todėl I. Degutienė paprašė savo atsiminimuose, straipsniuose, bendraujant su spauda ar jaunąja karta paminėti, įvardyti visus, dirbusius šį darbą. „Tauta, ypač jaunuomenė, turi žinoti, kam yra dėkinga už kelią į laisvę, išgrįstą tiesos žodžiais“, – sakė I. Degutienė.

 

Renginio metu Kronikos redaktoriams, bendradarbiams, platintojams bus įteiktos Seimo Pirmininkės padėkos:

„Prieš keturiasdešimt metų pogrindžio sąlygomis pasišventusiųjų Tėvynei ir Dievui pastangomis pradėta leisti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika griovė sovietų propagandos kuriamą mitą apie komunistinės sistemos humaniškumą, tariamą dvasinio gyvenimo, religinių įsitikinimų laisvę Sovietų Sąjungoje, garsino Lietuvos laisvės bylą, drąsino tikinčiuosius, drausmino linkusius kolaboruoti, puoselėjo tautiškumą. Per visą leidybos laikmetį, 1972–1989 metus, nei KGB persekiojimai, nei areštai, lageriai ir tremtys neįstengė nugalėti gilaus tikėjimo, pareigos jausmo savo Tėvynei ir jos laisvei. Pavergtoje Lietuvoje Kronika registravo ir skelbė Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo faktus, spausdino apie tai liudijančius dokumentus. Šis balsas, padedant Rusijos disidentams, sugebėjo peržengti visas Berlyno sienas ir skelbti pasauliui, kad tauta pavergta, bet gyva, kad Bažnyčia persekiojama, bet tiki savo prisikėlimu.

 

Šiandien suvokiame Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vaidmenį ne tik kaip Tautos istorijos epizodą okupacijos metais, bet kaip pasiaukojimą kilniam tikslui, kaip nuolatinį Tautos egzistencijos kelrodį, kviečiantį būti atsakingais už laisvę, raginantį neiti į kompromisus su sąžine, mokantį mylėti Dievą ir Tėvynę.

 

Nuoširdžiai dėkoju Jums už tiesos žodžio sklaidą, atsakomybę siekiant atkurti istorinę tiesą, už rūpestingą tarnystę Dievui ir Tėvynei, už pasiaukojimą ir pasišventimą vardan šviesesnės ir teisingesnės ateities!

Linkiu Jums stiprios sveikatos ir Dievo palaimos visuose Jūsų darbuose!“

 

2012 kovo 16
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Rugpjūtis
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
© 2020. Visos teisės saugomos