Galimybės jį pakeisti

Jei pavardė netenkina, galima ją nesunkiai pakeisti

Studijų programos keitimas Studijų formos ir tvarkaraščio keitimas Laipsnį suteikiančių studijų studentai gali keisti savo studijų programos studijų formą nuolatinę - į ištęstinę, ir atvirkščiai ir tvarkaraštį, jeigu Universitete vykdomos tos formos ir tokių tvarkaraščių studijų programos.

dvejetainiai variantai geriausiai signalizuoja

Studijų formą ar tvarkaraštį norintis keisti studentas turi kreiptis į fakultetą padalinį. Studijų programos keitimas Pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų studijų ir rezidentūros studentai turi galimybę keisti savo studijų programą į kitą, jeigu yra iš esmės įvykdę naujos pirmosios pakopos ar antrosios pakopos studijų programos pirmojo semestro reikalavimus rezidentūros atveju - nekeičiant įgyjamos kvalifikacijos ir ne anksčiau kaip baigus pirmuosius studijų metus.

Reikalavimai laikomi esmingai įvykdytais, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų.

60 sekundžių dvejetainių parinkčių apžvalga

Tokie programų skirtumai akademinėmis skolomis nelaikomi, ir juos leidžiama likviduoti per vienerius metus. Norintys keisti studijų programą studentas neturi turėti akademinių skolų bei prieš semestro pradžią, fakultetui padaliniui tarpininkaujant, kreiptis į naują studijų programą vykdantį fakultetą padalinį ar kitą aukštąją mokyklą. Naują studijų programą vykdantis fakultetas padalinys ar aukštoji mokykla apsvarsto norinčiojo keisti studijų programą prašymą, priima sprendimą bei atitinkamai informuoja jį.

Jurijus - Apie ją

Fakultetai padaliniai gali numatyti ir papildomas studijų programų keitimo sąlygas. Keisti studijų programą, neprarandant valstybės finansavimo, galima toje pačioje studijų krypčių grupėje. Tais atvejais, kai naujos studijų programos norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kainą, kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas.

Nuo šiol tai padaryti tapo dar lengviau. Teisingumo ministro įsakymu įtvirtinti pokyčiai leido atsisakyti nereikalingų apribojimų, greičiau priimti sprendimus. Be to, dabar daugiau reikalų, susijusių su duomenų keitimu ar dokumentų išdavimu civilinės metrikacijos įstaigose, galima susitvarkyti nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Iki šiol asmenys dėl to galėjo kreiptis tik į savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos skyrių.

Asmenys, siekiantys pakartotinai studijuoti pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ir daugiau kaip pusę ankstesnės studijų programos kreditų įgiję valstybės biudžeto lėšomis, neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą ir gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą. Keičiant studijų programą, nutraukiama galimybės jį pakeisti ir sudaroma nauja studijų sutartis.

dvejetainiai variantai visi modelio

Studijų programos dalykų klausymas kitose aukštosiose mokyklose Universiteto studentai gali išklausyti atskirus studijų programos dalykus modulius Universiteto nustatyta tvarka kituose valstybės pripažintuose universitetuose, o kitų galimybės jį pakeisti pripažintų universitetų studentai atskirus studijų programos dalykus modulius gali išklausyti Vilniaus universitete.

Už dalyko klausymą mokama Universiteto nustatyta studijų įmoka. Norintys klausyti atskirą studijų programos dalyką turi kreiptis į dalyką vykdantį fakultetą padalinį ar kitą aukštąją mokyklą. Ar šis turinys jums buvo naudingas?

dvejetainių parinkčių algoritmai

Taip pat žiūrėkite