Intervalo parinktis

Interval timer shooting (fotografavimas intervalų laikmačiu)

Interval intervalo parinktis shooting fotografavimas intervalų laikmačiu Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu G mygtukas C fotografavimo meniu Fotografuojama parinktu intervalu, kol įrašomas nurodytas skaičius kadrų.

Kaip teisingai numatyti parinktis, Dvejetainiai Prekybos Patarimai Ir Gudrybės

Naudojant intervalų laikmatį reikia, kad atleidimo režimas būtų ne Self-timer automatinis laikmatis E. Parinkus meniu elementą Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu atveriamos toliau nurodytos parinktys. Start pradėti. Pradėkite fotografuoti intervalų laikmačiu po 3 sek. Fotografavimas tęsiamas parinktu intervalu, kol padaromi visi kadrai. Nustatykite pradžios parinktį. Jei norite pradėti fotografuoti tuoj pat, nustatykite parinktį Now dabar. Interval intervalas.

Parinkite intervalą tarp kadrų valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Parinkite intervalų skaičių ir kadrų skaičių viename intervale.

Taip pat žiūrėkite

Exposure smoothing ekspozicijos vienodinimas. Jei įjungtas ekspozicijos režimas yra ne M, nustačius parinktį On įjungtafotoaparatas derina ekspoziciją, kad ji atitiktų ankstesnę nuotrauką atminkite, kad esant įjungtam režimui M, ekspozicijos vienodinimo funkcija veikia, tik jei įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas.

Jei fotografuojamo objekto šviesumas smarkiai kinta, gali atsirasti pastebimų ekspozicijos skirtumų.

intervalo parinktis

Tokiu atveju intervalą tarp kadrų gali prireikti sutrumpinti. Silent photography begarsis fotografavimas. Nustačius parinktį On įjungtaužrakto garso fotografuojant nesigirdės. Interval priority intervalo pirmumas. Nustačius parinktį On įjungtaesant įjungtam režimui P arba A fotografuojama parinktu intervalu, o nustačius parinktį Off išjungta užtikrinama tinkama ekspozicija.

Starting storage folder pirminis laikymo aplankas. Pažymėkite parinktis ir jų parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Nustačius parinktį New folder naujas aplankaskiekvienai naujai sekai sukuriamas naujas aplankas, o nustačius parinktį Reset file numbering nustatyti failų numeravimą iš naujofailų numeravimas sukūrus naują aplanką kas kartą pradedamas nuo Fotografavimas intervalų laikmačiu Prieš fotografuojant Prieš fotografavimą intervalų laikmačiu padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus.

Prieš nustatydami pradžios intervalo parinktis, parinkite sąrankos meniu elementą Time zone and date laiko juosta ir data ir įsitikinkite, kad fotoaparato data ir laikas yra teisingas.

Dvejetainiai prekybos patarimai ir gudrybės, kas yra...

Kad fotografavimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas. Jei abejojate, ar akumuliatorius įkrautas, prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių arba naudokite kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį įsigyjama atskirai.

Nustatykite parinktį Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu. Pažymėkite fotografavimo meniu elementą Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu ir spauskite 2. Atveriamos fotografavimo intervalų laikmačiu parinktys.

Suderinkite intervalų laikmačio nustatymus. Nustatykite pradžios datą ir laiką.

Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu Interval timer shooting fotografavimas intervalų laikmačiu G mygtukas C fotografavimo meniu Fotografuojama parinktu intervalu, kol įrašomas nurodytas skaičius kadrų.

Pažymėkite parinktį ir intervalo parinktis J. Parinkite intervalą valandomis, minutėmis intervalo parinktis sekundėmis. Pažymėkite Interval intervalas ir spauskite 2. Nurodykite intervalą ir spauskite J. Parinkite intervalų skaičių, kadrų skaičių intervale ir spauskite J. Kai įjungtas vieno kadro atleidimo režimas, nuotraukos kiekviename intervalo parinktis bus daromos ta sparta, kuri nustatyta pasirinktinio nustatymo d1 CL intervalo parinktis shooting speed fotografavimo sparta esant įjungtam režimui CL parinktimi.

Jei įjungiama begarsio fotografavimo funkcija, automatiškai nustatoma, kad intervale būtų tik vienas kadras. Ekspozicijos vienodinimo funkcijos įjungimas ir išjungimas. Pažymėkite Exposure smoothing ekspozicijos vienodinimas ir spauskite 2.

Begarsio fotografavimo funkcijos įjungimas ir išjungimas. Pažymėkite Silent photography begarsis fotografavimas ir spauskite 2. Funkcijos Interval priority intervalo pirmumas įjungimas ir išjungimas.

Pažymėkite Interval priority intervalo pirmumas ir spauskite 2. Pirminio aplanko parinkčių nustatymas. Pažymėkite Starting storage folder pirminis laikymo aplankas ir spauskite 2.

Fotografavimas intervalų laikmačiu

Pažymėkite parinktis ir parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite 2. Tęskite paspausdami J. Pradėkite fotografuoti. Pažymėkite Start pradėti ir paspauskite J. Fotografavimas pradedamas maždaug po 3 sek. Pirmoji kadrų serija bus daroma nustatytu pradžios laiku arba po 3 sek.

Fotografuojant ekranas išsijungia.

intervalo parinktis

Fotografuojant Fotografavimo intervalų laikmačiu metu mirksi atminties kortelės prieigos lemputė. Ekranas įjungiamas iki pusės paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką. Kol fotografuojama intervalų laikmačiu, intervalo parinktis derinti nustatymus, naudoti meniu ir atkurti nuotraukas.

Ekranas išjungiamas automatiškai prieš pat kiekvieną intervalą. Atminkite: jei fotoaparato nustatymai keičiami, kol veikia intervalų laikmatis, fotografavimas gali nutrūkti. Fotografavimo intervalų laikmačiu tęsimas Jei norite tuoj pat pratęsti fotografavimą, nustatykite parinktį Restart kartotinis paleidimas. Pažymėkite Restart kartotinis paleidimas ir spauskite J. Nustatykite pradžios datą, laiką ir spauskite J.

Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimas Fotografavimo intervalų laikmačiu nutraukimui, kol nepadarytos visos nuotraukos, nustatykite intervalų laikmačio meniu parinktį Intervalo parinktis išjungta. Kada nefotografuojama Parinktu intervalu nebus fotografuojama, jei esamas intervalas baigiasi anksčiau nei padaroma viena ar daugiau ankstesnio intervalo nuotraukų, jei užsipildo intervalo parinktis kortelė arba jei parinktas režimas AF-S ir fotoaparatui nepavyksta sufokusuoti vaizdo atminkite, kad fotoaparatas fokusuoja prieš kiekvieną kadrą.

Jei esant įjungtam automatiniam fokusavimo režimui nustatyta parametro Interval priority intervalo pirmumas parinktis Off išjungtafotografavimas tęsiamas nuo kito intervalo.

intervalo parinktis

Nepakanka atminties Jei atminties kortelė yra pilna, intervalų laikmatis ir toliau veiks, bet fotoaparatas nefotografuos. Tęskite fotografavimą ištrynę dalį nuotraukų arba išjunkite fotoaparatą ir įdėkite kitą atminties kortelę.

intervalo parinktis

Fotografavimas intervalų laikmačiu Intervalą parinkite taip, kad jis būtų ilgesnis už bendrą trukmę parinktam skaičiui nuotraukų padaryti ir blykstei įkrauti, jei fotografuojate su blykste. Jei intervalas intervalo parinktis per trumpas, nuotraukų gali būti mažiau, nei bendrai nurodyta atliekant 2 veiksmą intervalų skaičiaus ir intervalą sudarančių kadrų skaičiaus sandauga arba blykstė gali suveikti mažesne galia nei reikia tinkamai ekspozicijai užtikrinti.

Atminkite, kad skirtingiems intervalams priklausančių nuotraukų užrakto greitis, kadrų sparta ir įrašymo trukmė gali skirtis, todėl laikas nuo vieno intervalo pabaigos iki kito intervalo pradžios gali būti nevienodas.

Jei fotografavimo tęsti neįmanoma arba esant dabartiniams nustatymams pakeitimų pritaikyti nepavyksta pavyzdžiui, jei esant parinktam režimui M nustatytas užrakto greitis Bulb ilgalaikė ekspozicija bulb arba Time laikasintervalas lygus nuliui arba pradžios laikas yra greičiau nei už minutėspateikiamas pranešimas. Fotografavimas intervalų laikmačiu pristabdomas, jei įjungiamas atleidimo režimas Self-timer automatinis laikmatis E arba fotoaparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas kol fotoaparatas išjungtas, akumuliatorių ir atminties kortelę galima pakeisti nenutraukiant fotografavimo intervalų laikmačiu.

Fotografavimas intervalų laikmačiu Prieš fotografuojant Prieš fotografavimą intervalų laikmačiu padarykite bandomąjį kadrą nekeisdami nustatymų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Pagal poreikį suderinę nustatymus nuimkite guminį okuliaro apsodą ir uždenkite vaizdo ieškiklį pateiktuoju okuliaro dangteliu, kad pro vaizdo ieškiklį nepatektų šviesos, galinčios pakenkti nuotraukoms ir ekspozicijai.

Fotografavimo pristabdymas neturi įtakos intervalų laikmačio nustatymams. Atleidimo režimas Kad ir koks būtų parinktas atleidimo režimas, fotoaparatas kiekviename intervale fotografuos tiek kadrų, kiek nurodyta. Serija Suderinkite serijos nustatymus ir tik tada pradėkite fotografuoti intervalų laikmačiu.

Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta ekspozicijos, blykstės arba ADL reikšmių serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys tiek kadrų, kiek jų nustatyta serijos intervalo parinktis, o ne tiek, kiek nustatyta intervalų laikmačio meniu parinktimi. Jei veikiant fotografavimo intervalų laikmačiu funkcijai yra įjungta baltos spalvos balanso serija, fotoaparatas kiekvieno intervalo metu padarys vieną kadrą ir jį modifikuodamas sukurs tiek kopijų, kiek numatyta serijos programoje.

Atminkite, kad fotografavimo intervalų laikmačiu metu neįmanoma fotografuoti serijomis, jei nustatyta parametro Interval priority intervalo pirmumas parinktis On įjungta. Begarsis fotografavimas Nustačius parametro Silent photography begarsis fotografavimas parinktį On įjungta išjungiamos kai kurios fotoaparato funkcijos, įskaitant: ISO jautrumo reikšmės nuo Hi 0.

  1. Ką daryti norint užsidirbti pinigų internete
  2. Dvejetainiai variantai savaitgalio darbas
  3. Užfiksuojamas pirmas kadras ir toliau fotografuojama taikant intervalų laikmačio nuostatas.
  4. -- Но, возможно, были и .

Fotografavimo parinktys.

Taip pat žiūrėkite