Kaip 100 proc.

kaip 100 proc

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis,  turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.

  • Pasirinkimo sandorių norma 1 0
  • Parinkčių viršuje

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

kaip 100 proc

Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto suformavimo teisėtumą ir nuosavybės teisių į jį atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas.

kaip 100 proc

Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba kaip 100 proc būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.

Registravimo paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite   nuorodoje. Naujos kainos nuo m.

kaip 100 proc

Papildoma informacija: Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų   Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.

kaip 100 proc

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

kaip 100 proc

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas". Statybos užbaigimo akto rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko m.

  • Kur užsidirbti pinigų namuose
  • Dvejetainis variantas paštas

Taip pat žiūrėkite