Kaip greitai padaryti daug adenos

Sweiki atvyke i Lineage II portala - .:Saven Signs:.

kaip greitai padaryti daug adenos

Windy Hill ´enklų akmenų rinkimas Būdami katakombose ir nekropoliuose, ¸aidėjai gali med¸ioti Lilim, Nephilim, Lilith ir Gigant pabaisas gaudami u¸ tai įvairių spalvų ´enklų akmenis. Kiekviena spalva turi savo vertę: mėlyna - 3 taškai, ¸alia - 5 taškai, raudona - 10 taškų.

Bet jų šiaip laikymas pas save niekaip neveikia kovos baigties. Tam, kad nulemti vienokį ar kitokį rezultatą šiuos akmenis reikia priduoti vienos ar kitos pusės vienuoliams atitinkamai kurią pusę yra pasirinkęs ¸aidėjas.

Atsikratyti dujų skausmo mediciniškai

Šiais akmenimis taip pat galima keistis su kitais ¸aidėjais. Nors kai kur tuo gali u¸siiminėti ir iprastų parduotuvių prekiautojai. Tamsos festivalis Tamsos Festivalyje gali dalyvauti tik tie ¸aidėjai, kurie jau pasirinko vieną iš kovojančių pusių. Festivalio esmė tame, kad asmenų grupė atsilaikytu aštuoniolika minučių prieš pastoviai atsirandančias ir vis stiprėjančias pabaisas. Per tą laiką reikia surinkti kaip galima didesnį pergalių skaičių ir u¸registruotį jį pas savo pusės orakulą.

Pergalė skiriama tai grupei, kuri u¸registravo did¸iausią skaičių. Pačios var¸ybos dalinamos į 5 klases — nuo ma¸iausios iki did¸iausios S-klasės. Kiekviena laimėjusi grupė įdeda savo taškų kiekį į bendrą savo pusės taupyklę. Einamąją situaciją kovos u¸ Septynerius ´enklus galima matyti šioje progreso lentelėje. Taip pat nustatoma ar sugebėjo kuri nors pusė iškovoti teisę naudotis ka¸kuriuo iš ´enklų. Priklausomai nuo pergalės sąlygų, laimėjusi pusė gauna atitinkamus laimėjimus, o pralaimėjusi pusė baudas.

2. Mažojo upelio parkas

Nugalėtojų nustatymas Abiejose Kovos etapo dalyse bet kuri pusė gali surinkti ne daugiau taškų. Tiksliau šie taškų nustatomi tarp kovojančių šalių pagal nustatytas taisykles. Priduoti akmenys įtakoja taškų kiekį, kurį gaus kiekviena iš šalių procentiniame santykyje. Pavyzd¸iui Aušra pridavė akmenų bendroje sumoje u¸ 7, taškų, tuo pat metu kai Saulėlydis u¸ 3, taškų.

Bendra suma - 10, Galutinis rezultatas bus ir atitinkamai u¸ surinktus akmenis.

kaip greitai padaryti daug adenos

U¸ pergalę Tamsos Festivalyje, priklausomai nuo klaės kurioje nugalėjo kurios nors pusės grupė, skiriama numatytas taškų kiekis iki taškų. Taškai surinkti u¸ ´enklų akmenis ir u¸ pergalę Festivalyje sumuojasi ir pagal rezultatus nustatomas nugalėtojas — kas daugiau surinko tas ir laimėjo. Laimėjusios kaip greitai padaryti daug adenos taškai nurašomi, tuo tarpų kai pralaimėjusios pusės taškai bus perkelti į sekantį kovos etapą.

Jei laimėjusi pusė nesurinko reikiamo procentų kiekio ji nebegali valdyti ´enklo. Su¸inoti prognozes kas ką gali valdyti galima šioje lentelėje. Pergalės etapas Nustačius laimėjusią pusę ir ¸enklų valdytojus, ¸aidėjai gali aplankyti savo pusės vienuolius ir orakulus, kad atsiimti apdovanojimus — senovines adenas.

Pralaimėjusios pusės ¸aidėjai negali iš vienuolių gauti senovinių adenų, bet priduotų akmenų kiekis išsaugomas ir pergalės atveju, sekančioje kovos fazėje ¸aidėjai gali susirinkti visas senovines adenas. Laimėtojai taip pat gali gauti apdovanojimą u¸ pergalę tamsos festivalyje. Skirtingai nuo akmenų rinkimo, pralaimėjusi pusė u¸ pergalę Festivalyje sekančioje fazėje nieko negaus.

„7“, Ką Geriausia Padaryti Pietų Čarlstonas, Wv

U¸ senovines adenas galima nusipirkti įvairiausius daiktus pas tuos pačius vienuolius ar pas Mammon, o taip pat jas išsikeisti į iprastines, santykiu 1 prie 1. Jei laimi Aušros Armija, tai įvyksta saulės u¸temimas ir dangus nusida¸o violetiniu atspalviu simbolizuodamas artėjantį Chaosą. Jei laimi Revoliucinė Saulėlyd¸io Armija, tai įvyksta mėnulio u¸temimas ir matosi viską reginti Šilen akis — visuotinio griovimo pranašas.

Gobšumo ´enklas Seal of Avarice Pergalės periodu į Nekropolius gali pakliūti tik laimėjusios pusės, kuri valdo šį ¸enklą, ¸aidėjai.

kaip greitai padaryti daug adenos

Teleportuojantys į Nekropolių vidų NPC laimėjusios pusės ¸aidėjams u¸ senovines adenas pardavinės įvairius bufus. Pastarųjų trukmė — nuo 1 iki 2 valandų. Taip pat teleportacija į vidų bus nemokama.

Nekropoliuose gali pasirodyti Lillith ir Anakim — du raid-bosai, būtini Sielų kristalo lygio pakėlimui iki to lygio. Nekropoliuose pasirodo ir Trader of Mammon, pas kurį galima u¸ senovines adenas įsigyti įvairiausių daiktų.

kaip greitai padaryti daug adenos

Mammon prekeivis nebūna vienoje vietoje, o atsitiktinę tvarka teleportuojasi iš vieno nekropolio į kitą. Jei nei viena iš pusių nevaldo ´enklo tai prekeiviai Nekropoliuose nesirodys.

U¸ teleportaciją į Katakombų vidų NPC ima gerokai ma¸esnes sumas. Pergalės periodo metu miestuose, išskyrus startinių kaimelius, pasirodo Likimo šaukliai Vasiljevo bitkoinas of Doom ir dėlioja pralaimėjusios pusės ¸aidėjams visokius kenksmingus jiems bufus. Jų trukmė nuo 1 iki 2 valandų.

Pergalės periodo metu miestuose išskyrus startinius kaimelius pasirodo Apreiškimų Aiškintojai Oracle of Revelations ir dėlioja visokius teigiamus bufus laimėjusios pusės ¸aidėjams. Trukmė nuo 1 iki 2 valandų. Katakombose pasirodo Blacksmith of Mammon, pas kurį galima apsikeisti ar pasigerinti ginklus bei įsigyti įvairias paslaugas u¸ senovines adenas.

Mamon Kalvis nebūna vienoje vietoje, o atsitiktine tvarka teleportuojasi iš vienų Katakombų į kitas. Jei nei viena pusė nevaldo ¸enklo, kalviai Katakombose nesirodys. Kovos ´enklas Seal of Strife Jei ´enklą valdo Aušros Lordai, tai: Pilių valdytojai gali samdytis elitinius karius Dawn Mercenary savo pilies gynybai jei juos kas ruošiasi pulti.

Natūralu atsikratyti dujų skausmo

Truputi suma¸ėja pilies sienų ir vartų modernizacijos kaina. Apsiausties metu šiek tiek padidėja sienų ir vartų apsauga. Jei ´enklą valdo Revoliucinė Saulėlyd¸io Armija tai: Pilių valdytojai gali samdytis tik pačius silpniausius karius Rookie Mercenary gynybai artėjančiam šturmui atremti.

Stipriai padidėja sienų ir vartų modernizacijos kainos. Stipriai suma¸ėja sienų ir vartų gynyba apgulties metu. Negalima skraidyti koviniais drakonais. Po to būsite perkelti į savo pusės Orakulą. Festivaliai vyksta tik Kovos etape kas 20 minučių ir padalinti į 5 klases pagal sudėtingųmą.

Šio festivalio esmė tame, kad reikia surinkti kaip galima didesnį pergalių kiekį per 18 minučių kaunantis su pastoviai atsirandančiomis ir stiprėjančiomis pabaisomis. Orakulų viduje galioja taip vadinama taiki zona — ¸aidėjai negali atakuoti vienas kito. Taip pat negalima puldinėti NPC. Be to negalima atidarinėti parduotuvių, o tik keistis daiktais.

Dalyvauti kaip greitai padaryti daug adenos grupės iš asmenų. Grupės gali būti sudarytos tik iš vienos pusės ¸aidėjų. Visų grupės ¸aidėjų lygiai turi tikti lygių diapazonui kuris nustatytas kiekvienai Tamsos Festivalio klasei. Jei ´aidėjo persona¸as turi aukštesnius nei tai grupei leistina sugebėjimus delevelinti ¸aidėjaitai jis negali dalyvauti var¸ybose.

Kad dalyvauti Tamsos festivalyje visi dalyviai privalo inešti nustatytą akmenų sumą priklausomai nuo festivalio klasės. Tačiau šią sumą privalo sumokėti tik grupės lyderis. Todėl prieš prad¸ią ¸aidėjai turi surinti ´enklų akmenis ir perduoti juos lyderiui. Jei nesurenkama reikiama suma, grupei nebus leista dalyvauti.

Dalyvauti leid¸iama neribotą kiekį kartų, kol ¸aidėjai turi akmenų susimokėti u¸ dalyvavimą. Mokėti galima mėlynais, ¸aliais arba raudonais akmenimis.

Taip pat žiūrėkite