Pasinaudoti pirkimo galimybe. Dėl tiesioginių atsiskaitymų subtiekėjams | Viešųjų pirkimų tarnyba

pasinaudoti pirkimo galimybe nuorodos ir svetainės, kaip užsidirbti pinigų

Balandžio 6, Kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema nepaprastosios padėties sąlygomis COVID sukėlė sveikatos, o taip pat ir ekonomikos krizę, kuriai įveikti reikia greitų ir sumanių sprendimų. Siekiant suvaldyti sveikatos krizę, reikia operatyviai spręsti klausimą, kaip patenkinti itin išaugusį sveikatos apsaugos prekių ir paslaugų poreikį per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

Daugeliu atvejų šios prekės ir paslaugos Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigyjamos viešųjų pirkimų būdu.

pasinaudoti pirkimo galimybe localbitcoins schema

Šiose gairėse Europos Komisija paaiškina visas Europos Sąjungos viešųjų pirkimų sistemoje numatytas galimybes ir išimtis, kuriomis galima pasinaudoti, įsigyjant priemones, paslaugas ir darbus, reikalingus krizei įveikti.

Pasinaudoti pirkimo galimybe išskiriamos šios galimybės: 1.

  1. Ну, ясно -- кристаллы-то могут существовать вечно, а вот как же все соединенные с ними электрические цепи.
  2. От этих сверкающих тотемных столбов исходила едва слышная музыка, бесконечно далекая и бесконечно чарующая.
  3. Но это совсем не означает, что они не появятся.

Skubos atveju galima taikyti gerokai trumpesnius terminus viešuosiuose pirkimuose, kas leidžia pagreitinti ribotų ir atvirų konkursų procedūras: atviro konkurso atveju dėl pagrįstų skubos priežasčių pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų; riboto konkurso atveju paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų; pasiūlymų pateikimo terminas — iki 10 dienų.

Ypatingos skubos atvejais numatoma galimybė rengti neskelbiamas derybas.

Prireikus sutartis gali būti sudaroma tiesiogiai su iš anksto atrinktu rangovu, bet tik su sąlyga, kad jis yra vienintelis rangovas, galintis įvykdyti sutartį, atsižvelgiant į techninius ir laiko suvaržymus, susijusius su ypatinga skuba. Kiekviena perkančioji organizacija, norinti taikyti tokią neskelbiamų derybų procedūrą, turės įvertinti, ar tenkinami visi reikalavimai.

pasinaudoti pirkimo galimybe dvejetainių opcionų strategijos kainos veiksmas

Tokios procedūros pasirinkimas turės būti pagrįstas atskiroje ataskaitoje. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti tenkinami visi šie kriterijai: Įvykiai, kurių atitinkama perkančioji organizacija negalėjo numatyti.

pasinaudoti pirkimo galimybe automatinės pajamos už dvejetainius opcionus

COVID paveiktų įvykių spartus pacientų, kuriems yra reikalingas gydymas, skaičiaus augimas ypač specifinės jų plėtros, jokia perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Akivaizdu, kad nebuvo galima iš anksto numatyti ir suplanuoti konkrečių ligoninių ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų poreikių teikti gydymo paslaugas, asmens apsaugos priemones, ventiliatorius, papildomas lovas ir papildomą intensyviąją priežiūrą pasinaudoti pirkimo galimybe ligoninių infrastruktūrą, įskaitant visą tam reikalingą techninę įrangą, todėl perkančiosioms organizacijoms tai yra įvykis, kurio nebuvo galima numatyti.

Ypatinga skuba, dėl kurios laikytis bendrųjų terminų neįmanoma.

Viešųjų pirkimų tarnyba vis dažniau sulaukia klausimų ar galima keisti pasirašytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi subtiekėjai išreiškė pageidavimą, jog su jais būtų atsiskaityta tiesiogiai, nors nei pirkimo dokumentuose, nei pirkimo sutartyje tai nebuvo numatyta. VPT nuomone, toks sutarties pakeitimas galimai būtų esminis, todėl negalimas. Tai reiškia, kadVPĮ įtvirtina pareigą pirkimo dokumentuose nustatyti tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir tvarką, jei tokie atsiskaitymai yra galimi pagal sutarties pobūdį.

Nėra abejonių, kad neatidėliotini ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų poreikiai prekių, paslaugų ir viešųjų darbų turi būti patenkinti kuo greičiau. Todėl perkančiosios organizacijos turi įvertinti, ar skelbiant viešojo pirkimo konkursą neįmanoma laikytis net labai trumpų pagreitinto riboto konkurso terminų.

Kaip išaiškinta Teisingumo Teismo praktikoje, šia išimtimi negalima naudotis tais atvejais, jei tokiu būdu sutarties sudarymo procedūra užtrunka ilgiau nei vykdant skaidrų, atvirą ar ribotą konkursą, įskaitant pagreitintas atviro arba riboto konkurso procedūras.

Dėl tiesioginių atsiskaitymų subtiekėjams

Nenumatyto įvykio ir didelės skubos priežastinis ryšys. Kai nėra pagrindo abejoti, kad neatidėliotini ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų poreikiai yra tiesiogiai susiję su COVID pandemija.

Priemonės naudotinos laikinai, kol bus rasti ilgalaikiai sprendimai.

Derybos be išankstinio skelbimo apie pirkimą gali suteikti galimybę tinkamai patenkinti būtiniausias reikmes. Tokie pirkimai pasitelkiami laikinam problemos sprendimui, kol bus rastas ilgalaikis sprendimas.

Kaip naudotis viešųjų pirkimų sistema nepaprastosios padėties sąlygomis

Vadovaujantis komunikatu, viešųjų pirkimų dalyviams yra sudaromos galimybės, leidžiančios asmenines apsaugos priemones įsigyti greičiau bei operatyviau, bent laikinai išsprendžiant šių prekių bei paslaugų deficito problemą.

Tačiau bet kokiu atveju turėtų būti apsvarstyti alternatyvūs sprendimai.

Pakartodama bei papildydama jau skelbtus informacinius pranešimus, VPT teikia žemiau nurodytus patarimus.

Su Europos Komisijos komunikatu galima susipažinti čia. Taip pat pažymėtina, kad išaiškinimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų taikymo ir priemonių įsigijimo koronaviruso grėsmės suvaldymui yra paskelbusi ir Viešųjų pirkimų tarnyba, su juo galima susipažinti čia.

pasinaudoti pirkimo galimybe dvejetainių parinkčių demonstracinė sąskaita i

Taip pat žiūrėkite